These are the issues we talk about

The night is everything from 19:00 – 07:00. Our members are here to discuss these issues:

 1. Culture
 2. Safety
 3. Noise
 4. Health
 5. Public order
 6. Economics
 7. Equality
 8. Drugs and alcohol
 9. Transport and mobility
 10. Disabled access
 11. Tourism
 12. Investment
 13. Real Estate

We also have an agreed list of aims, and we all share these beliefs.

Klausimai apie kuriuos kalbamės

Naktis yra viskas, kas vyksta tarp 19:00 – 07:00. Mūsų nariai diskutuoja apie šiuos klausimus:

 1. Kultūra
 2. Saugumas
 3. Triukšmas
 4. Sveikata
 5. Viešoji tvarka
 6. Ekonomika
 7. Lygybė
 8. Narkotikai ir alkoholis
 9. Transportas
 10. Prieiga neįgaliesiems
 11. Turizmas
 12. Investicijos
 13. Nekilnojamas turtas

Taip pat sutarėme dėl šių tikslų bei įsitikinimų.