We believe in Vilnius

We believe that our work brings cultural, social and economic benefits to our city. We believe we can achieve more if we work together.

We believe in an open and inclusive Vilnius nightlife scene where everybody is able to join the discussions. That’s why we use English wherever possible, so we can reach out to other cities all over the world for contacts and knowledge.

Here is our list of beliefs, on which all our members agree.

 1. We love and respect our city
 2. Our cultural innovation gives the city a soul
 3. Our hard work gives the city an identity
 4. Our creativity shows that the city is free
 5. We influence others by leading the way
 6. We invest in the city’s future
 7. We are part of society
 8. We discuss respectfully
 9. We compete fairly
 10. We benefit from solidarity

We also have an agreed list of aims, and we work on this list of issues.

Mes tikime Vilniumi

Tikime, kad mūsų darbas Vilniui atneša kultūrinės, socialinės ir ekonominės naudos. Mes tikime, jog galime pasiekti daugiau, jeigu dirbsime kartu.

Mes tikime, kad informacija turi būti prieinama ir suprantama visiems Vilniaus naktinio gyvenimo kūrėjams, dalyviams, miesto gyventojams bei svečiams. Todėl siekiame, kad visa mūsų skelbiama informacija būtų pateikiama ir anglų kalba. Norime būti atviri, kalbėtis, dirbti bei dalintis informacija ir savo patirtimis ne tik tarpusavyje, bet ir su kitais miestais visame pasaulyje.

Čia yra mūsų įsitikinimų sąrašas, dėl kurio sutaria visi nariai.

 1. Mes mylime ir gerbiame savo miestą
 2. Mūsų kultūrinė veikla suteikia miestui sielą
 3. Mūsų sunkus darbas suteikia miestui identitetą
 4. Mūsų kūrybiškumas parodo, kad miestas yra laisvas
 5. Rodydami kelią mes įkvepiame kitus
 6. Mes investuojame į miesto ateitį
 7. Mes esame visuomenės dalis
 8. Mes diskutuojame pagarbiai
 9. Mes konkuruojame sąžiningai
 10. Mes gauname naudą iš solidarumo

Taip pat sutarėme dėl tikslų sąrašo ir dirbame ties šiais klausimais.