How we keep Vilnius alive at night

All our members agree to these aims:

 1. Encourage creativity
 2. Increase quality
 3. Defend diversity
 4. Ensure safety
 5. Respect neighbours
 6. Create communities
 7. Tell the world

We also have an agreed list of beliefs, and we work on this list of issues.

Kaip išlaikysime Vilnių gyvą naktimis

Visi mūsų nariai pritaria šiems tikslams:

 1. Skatinti kūrybiškumą
 2. Didinti kokybę
 3. Ginti įvairovę
 4. Užtikrinti saugumą
 5. Gerbti kaimynus
 6. Kurti bendruomenes
 7. Papasakoti pasauliui

Taip pat sutarėme dėl šių įsitikinimų ir dirbame norėdami spręsti šiuos klausimus.